„CZYTAJ krok po kroku” - proste opowiadania i historie dla uczących się języka polskiego

CZYTAJ krok po kroku
Proste opowiadania i historie dla uczących się języka polskiego

  • Przygody znanych bohaterów serii „POLSKI krok po kroku”
  • Do samodzielnej nauki bądź jako materiał na zajęcia w grupie
  • Nagrania pomagające doskonalić rozumienie ze słuchu i wymowę
  • Jednym słowem dobra zabawa dla wszystkich :-)

pełne humoru historie naturalnie brzmiący język tłumaczenia na marginesie klucz odpowiedzi

Zbiór krótkich opowiadań na poziomie A1, które mogą stanowić materiał uzupełniający zarówno do pracy samodzielnej, jak i do wykorzystania na zajęciach grupowych. Można je traktować jako powtórzenie czy też utrwalenie materiału, jako zadanie domowe bądź inspirację do gier, dyskusji, scenek itp. Każdy tomik zawiera 10 tekstów do czytania i słuchania. Po każdym opowiadaniu następują urozmaicone ćwiczenia leksykalno-gramatyczne sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na końcu umieszczono słownik zbierający leksykę z całego tomiku w porządku alfabetycznym.

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.