poznawanie języka angielskiego w Irlandii - Dublin

Emerald
Dublin

Zaprojektowaliśmy nasz kurs ogólny angielskiego wokół 4 podstawowych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Celem jest zapewnienie Ci solidnych podstaw języka angielskiego na Twoim poziomie językowym. Naszym celem jest poprawienie zdolności komunikacji w języku mówionym i pisanym. Tym samym Twoi nauczyciele będą zwracać szczególną uwagę na to, być rozwinął dokładność, płynność i ogólną pewność siebie w posługiwaniu się językiem.

Ucz się poprzez nasz sylabus opierający się na "umiejętnościach XXI wieku", takich jak: współpraca, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów. Z nami nauczysz się więcej o nowoczesnym podejściu do nauczania zintegrowanego. W trakcie kursu korzystamy z najnowszych i najlepszych w danym momencie podręczników (obowiązkowo do zakupienia na terenie szkoły).

Program kursu jest zaprogramowany tak, by znalazł się po nim czas również na spotkania z przyjaciółmi czy nasz rozwinięty program dodatkowy/pozalekcyjny. Zajęcia prowadzone są rano, pozwalając na to, by cieszyć się czasem wolnym popołudniami.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

cycling *, golf *, horse riding *, tennis *

cinema afternoon/evening *, city tour/walk, concerts *, cultural activities, dance lessons/workshops *, dinner in a typical restaurant, film evenings, guided museum tours *, international evenings, orientation tour, pub and restaurant evenings, school party, seminars on various subjects, theatre or cinema visit *, theme workshops

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Akredytacje

ACELSALTOEQUALSIALCQuality  English

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.