Barcelona - kurs języka angielskiego

Introducing Yoga in Primary Schools – EPB-S2
Europass Florence

COURSE DESCRIPTION:
In this 30 hours course, the participant learn how to introduce young students to yoga, meditation, and mindfulness by developing an understanding of their holistic approach to wellness and its health benefits for physical and mental health. Teachers will learn to integrate yoga, meditation, and mindfulness education into their own curricula, no matter what subject they teach, and with no need for former yoga experience.

SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday - Intro to yoga
2) Tuesday - Yoga in practice
3) Wednesday - Yoga games
4) Thursday - Yoga stories
5) Friday - Yoga for classroom management

SATURDAY AND SUNDAY - Excursion and other external cultural activities / Free Days

INNE INFORMACJE:
- Kurs skierowany jest głównie do uczestników programu Erasmus+.
- W cenie kursu zawarte zazwyczaj dwie aktywności kulturalne, w tym wycieczka całodniowa w trakcie weekendu (zazwyczaj sobota).
- Certyfikat: Aby otrzymać certyfikat po kursie, wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach.
- Harmonogram i rozkład zajęć: To szkoła ustala plan zajęć. Zajęcia odbywają standardowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 lub 14:00-19:00.
- Program kursu: Powyżej przedstawiony przykładowy program zajęć jest orientacyjny i może różnić się w zależności od trenera, który będzie go przeprowadzał, jak również od sugestii i próśb uczestników co do treści, które chcieliby uwzględnić w trakcie kursu. Dokładny plan zajęć wraz z harmonogramem przesyłany jest do uczestników na około tydzień-dwa przed kursem. Mail wysyłany jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

W przypadku chęci zapoznania się z bardziej szczegółowym programem kursu, prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami Glossa.

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.