Hiszpania - kurs języka hiszpańskiego

Español y herramientas digitales – CL-NT
CLIC Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

OPIS KURSU:
Ten kurs jest skierowany dla tych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną, nauczyć się nowych technik metodycznych i jednocześnie pogłębić wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zajęcia wykorzystują komunikacyjne podejście do języka. Techniki zajęciowe oparte są na zadaniach i skłaniają do tworzenia własnych portfolio materiałów przez uczestników. W trakcie kursu uczestnicy są zachęcani do zastanowienia się nad własną praktyką zawodową i przekonaniami oraz do rozważenia alternatywnych sposobów nauczania.

DLA KOGO JEST TEN KURS?
Ten kurs został stworzony z myślą o:
- nauczycielach, dla których hiszpański nie jest językiem ojczystym, a którzy muszą lub chcą uczyć hiszpańskiego lub innego przedmiotu w języku hiszpańskim (CLIL) lub tych, którzy planują zacząć nauczać w języku hiszpańskim
- personelu, który musi pracować przy projektach/wymianach/komisjach o wymiarze międzynarodowym
- tych, którzy potrzebują rozwinąć swe umiejętności językowe, by pogłębić wiedzę o literaturę i publikacje o metodologii, kulturze i cywilizacji po hiszpańsku
- innych pracownikach edukacyjnych
- tych, którzy muszą nawiązać kontakty z hiszpańskimi nauczycielami i uczniami

CELE:
- Poprawienie biegłości w nauczaniu języka hiszpańskiego i zapewnienie uczestnikom pracującym z językiem hiszpańskim kluczowych umiejętności językowych i komunikacyjnych, niezbędnych w kontekście osobistym, akademickim lub zawodowym.
- Podnoszenie indywidualnych kompetencji, umiejętności językowych i biegłości w posługiwaniu się językiem hiszpańskim w środowisku wielonarodowym.
- Promowanie komunikacji w języku hiszpańskim między nauczycielami, kadrą edukacyjną i uczniami.
- Poprawa zdolności personelu do czytania i rozumienia profesjonalnych artykułów i czasopism publikowanych w języku hiszpańskim w odniesieniu do zasobów ICT.
- Promowanie skutecznych narzędzi ICT dla nauczycieli i uczniów, aby mogli lepiej i pewniej posługiwać się językiem hiszpańskim.

PRZYGOTOWANIE DO KURSU:
- Analiza potrzeb
- Dostęp do zasobów online z informacjami dotyczącymi kursu, pobytu i kultury
- Test poziomujący online

TREŚCI I STRATEGIE KURSU
Na zajęciach stosowane jest podejście komunikacyjne do języka przy jednoczesnej nauce poprzez zadania. Nauka języka obejmuje wszystkie aspekty: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i komunikowanie się, a także wymowę, słownictwo i ćwiczenia gramatyczne.

W takcie kursu stosowane są różne metody pracy: praca indywidualna/w parach/w grupach, dyskusje, debaty, odgrywanie ról, mikronauczanie, prezentacja, zadania pisemne, ćwiczenia ze słuchu. Zachęcamy uczestników do dzielenia się własnymi pomysłami i doświadczeniami z innymi studentami.

Celem naszych lektorów jest osiągnięcie przez uczestników większej płynności językowej, nabranie pewności siebie w klasie i zapoznanie ich z obecną metodologią nauczania języków. Nauczyciele promują skuteczne narzędzia ICT, aby umożliwić uczestnikom pewne i efektywne posługiwanie się językiem hiszpańskim w klasie i poza nią.

PRZYKŁADOWY PROGRAM ZAJĘĆ:
1) Zajęcia poranne (9:15-13:00; 4h x 50 min.) - Intensywny kurs języka hiszpańskiego ogólnego
2) Zajęcia popołudniowe (13:30-14:20; 1h x 50 min) - Narzędzia ICT w nauczaniu i uczeniu się
3) Późne popołudnia/wieczory: opcjonalne warsztaty i aktywności szkolne/pozaszkolne

WYNIKI:
- Lepsza znajomość języka hiszpańskiego: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, komunikowanie się oraz płynność i dokładność wypowiedzi
- Większa pewność w posługiwania się językiem obcym
- Zwiększenie umiejętności w pracy zespołowej i podniesienie kompetencji interpersonalnych
- Lepsze rozumienie potrzeb i zachowań uczniów w klasie
- Otwarcie na różne praktyki metodologiczne
- Lepsza wiedza na temat korzystania z technologii w klasie
- Nabycie zdolności czytania i rozumienia profesjonalnych artykułów i czasopism publikowanych w języku hiszpańskim, związanych z zasobami ICT
- Pogłębienie znajomości potencjału programu Erasmus+ dla rozwoju zawodowego

INFORMACJE OGÓLNE
1) Wymagany minimalny poziom językowy: B2
2) Język kursu: hiszpański
3) Maksymalna wielkość grup: 10 osób

W CENIE SZKOLENIA:
- Materiały edukacyjne
- Ustalenie indywidualnych celów nauki
- Nieustanne dopasowywanie i ocenianie postępów (w tym indywidualne konsultacje)
- Opcjonalne warsztaty językowe
- Spacer orientacyjny i aktywności powitalne
- Dostęp do biblioteki i zasobów materiałów szkoły
- Certyfikat uczestnictwa
- Europass Mobility
- Forum Facebook-owe po kursie dla uczestników

Akredytacje

EQUALS

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.