poznawanie języka rosyjskiego na Łotwie - Ryga

Rosyjski Ogólny – DUR-G
Durbe Ryga

Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu umiejętności skutecznej komunikacji w języku rosyjskim. Dlatego też w ramach zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie kluczowe funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. W trakcie kursu ogromny nacisk jest kładziony na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Nieodłącznym elementem kursu są takie aktywności jak praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one uczestnikom kursu wiele okazji do wypowiedzi w języku rosyjskim. Zajęcia prowadzone są w niewielkich, wielonarodowych grupach, co sprawia, że każdy z uczestników kursu ma dużo okazji, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.

Uzupełnieniem kursu jest udostępniony przez szkołę program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze szlifowanie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Łotwie, lokalnych tradycji i ciekawych miejsc.

Zajęcia są prowadzone dla każdego poziomu zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz rozmowa z lektorem. UWAGA - nawet osoby przyjeżdżające na kurs od poziomu początkującego, powinny we własnym zakresie poznać alfabet Cyrylicy.

UWAGA - zupełnie początkujący mogą rozpocząć naukę w konkretnych datach. Muszą być oni przed rozpoczęciem nauki zaznajomieni z alfabetem (cyrylicą).

choose course option:

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.