Hiszpania - kurs języka hiszpańskiego

Metodología, cultura y civilización españolas – CL-T
CLIC Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

OPIS KURSU:
Ten kurs jest skierowany dla tych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną, nauczyć się nowych technik metodycznych i jednocześnie pogłębić wiedzę na temat kultury hiszpańskiej. Zajęcia wykorzystują komunikacyjne podejście do języka i kultury. Techniki zajęciowe oparte są na zadaniach i skłaniają do tworzenia własnych portfolio materiałów przez uczestników. W trakcie kursu uczestnicy są zachęcani do zastanowienia się nad własną praktyką zawodową i przekonaniami oraz do rozważenia alternatywnych sposobów nauczania.

DLA KOGO JEST TEN KURS?
Ten kurs został stworzony z myślą o:
- nauczycielach, dla których hiszpański nie jest językiem ojczystym, a którzy planują zacząć nauczać w języku hiszpańskim
- innych pracownikach edukacyjnych
- tych, którzy potrzebują rozwinąć swą wiedzę o literaturę i publikacje o metodologii, kulturze i cywilizacji po hiszpańsku
- personelu, który musi pracować przy projektach/wymianach/komisjach o wymiarze międzynarodowym
- tych, którzy muszą nawiązać kontakty z hiszpańskimi nauczycielami i uczniami

CELE KURSU:
- Pogłębienie świadomości uczestników na temat ostatnich zmian pedagogicznych i sposobach zarządzania klasą w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego
- Wzmocnienie praktyki nauczania języków poprzez innowacyjne techniki i nowoczesne podejścia metodologiczne w nauczaniu
- Stwarzanie okazji do refleksji o kulturze i cywilizacji hiszpańskiej
- Zwiększenie zaufania uczestników do ich kompetencji międzykulturowych
- Rozwijanie i utrwalanie znajomości języka hiszpańskiego u uczestników
- Promowanie świadomości o aktualnych publikacjach o metodologii, kulturze i cywilizacji
- Nawiązanie kontaktów między kadrą edukacyjną z różnych środowisk europejskich, które ułatwią tworzenie partnerstw i wspólnych projektów

PRZYGOTOWANIE DO KURSU:
- Analiza potrzeb
- Dostęp do zasobów online z informacjami dotyczącymi kursu, pobytu i kultury
- Test poziomujący online

METODOLOGIA:
W trakcie zajęć nauczyciele będą korzystać z różnorodnych technik: praca indywidualna/w parach/w grupach, dyskusja, debata, odgrywania ról, mikronauczanie, prezentacja, zadania pisemne, ćwiczenia ze słuchu. Zachęcamy uczestników, by dzielili się własnymi pomysłami i doświadczeniami z innymi osobami przebywającymi na kursie. Sesje tematyczne składają się z elementów teoretycznych, praktycznych technik nauczania języka hiszpańskiego oraz opracowania działań międzykulturowych, które uczestnicy będą mogli zastosować w praktyce po powrocie do swoich szkół.

W trakcie szkolenia uczestnicy pod koniec każdego tygodnia otrzymają feedback - wynikać będzie on z własnej samooceny, jak i z indywidualnych rozmów z nauczycielem prowadzącym. Na jego podstawie uczestnik będzie mógł jasno określić swoje cele, sposób ich osiągania, jak również ustalić kolejne zadania do wykonania w razie potrzeby.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:
1) Poniedziałek
- Common European Framework of Reference: uczenie się, nauczanie, ocenianie
- System edukacyjny w Hiszpanii
- Spacer orientacyjny
2) Wtorek:
- Refleksja nad nauczaniem hiszpańskiego jako obcego/jako drugiego języka: główne cele
- Zarządzanie klasą
3) Środa
- Rola nauczyciela w klasie
- Zarządzanie w klasie
- Warsztat z literatury hiszpańskiej
4) Czwartek
- Refleksja nad podstawowymi pytaniami dotyczącymi gramatyki hiszpańskiej
- Zarządzanie w klasie
- Warsztat z kina hiszpańskiego
5) Piątek
- Opracowanie planu pedagogicznego
- Studium przygotowawcze do wycieczki

SOBOTA I NIEDZIELA:
- Sobota: wycieczka całodzienna (w cenie kursu 2-tygodniowgo; opcjonalna dla kursu 1-tygodniowego)
- Niedziela: dzień wolny

6) Poniedziałek:
- Naucz się, jak wprowadzić nowy język w klasie
- Integracja kultury i nowoczesnych metod na zajęciach językowych
7) Wtorek
- Metody i aktywności komunikacyjne w praktyce języka obcego
- Mikronauczanie
- Warsztaty z kultury i cywilizacji hiszpańskiej
8) Środa
- Rozwój umiejętności lingwistycznych
- Odgrywanie ról i teatr
- Warsztaty z historii Hiszpanii
9) Czwartek
- Ocenianie i poprawianie błędów
- Nowoczesne technologie i narzędzia internetowe na zajęciach językowych
- Warsztaty z tradycji hiszpańskich
10) Piątek
- Analiza wyspecjalizowanych tekstów
- Feedback, dyskusje i omówienie sposobów na poprawę warsztatu pracy

WYNIKI KURSU:
- Pogłębiona wiedza na temat Common European Framework of Reference
- Podwyższone kompetencje w stosowaniu innowacyjnych technik w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego i drugiego
- Lepsze rozumienie potrzeb i zachowań uczniów w klasie
- Poprawiona znajomość języka hiszpańskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia, słuchania i komunikacji
- Nabycie technik motywowania i zachęcania do samodzielności u uczniów w nauce języków
- Pogłębiona znajomość kultury i cywilizacji hiszpańskiej
- Zwiększona wrażliwość na różnorodność kulturową
- Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej i zdolności interpersonalnych
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi profesjonalistami o ogólnoeuropejskim pochodzeniu
- Lepsza znajomość potencjału programu Erasmus+ dla rozwoju zawodowego

INFORMACJE OGÓLNE:
1) Wymagany poziom językowy: min. B2
2) Język kursu: hiszpański
3) Godziny lekcji:
- zajęcia poranne: 1 x 180 min (3 godziny)
- popołudnie: 1 x 120 min (2 godziny)
4) Maksymalna wielkość grup: 18 osób

W CENIE SZKOLENIA:
- Materiały edukacyjne
- Ustalenie indywidualnych celów nauki
- Nieustanne dopasowywanie i ocenianie postępów (w tym indywidualne konsultacje)
- Opcjonalne warsztaty językowe
- Spacer orientacyjny i aktywności powitalne
- Dostęp do biblioteki i zasobów materiałów szkoły
- Certyfikat uczestnictwa
- Europass Mobility
- Forum Facebook-owe po kursie dla uczestników

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

bilard *, bowling *, cycling *, fitness *, horse riding *, piłka nożna *, pływanie *

art and craft workshops, city tour/walk, cooking lessons, cultural activities, cultural events and festivals, dance lessons/workshops *, dinner with teachers, flamenco dance lessons *, guided museum tours, museum visits, orientation tour, pub and restaurant evenings, shopping, sightseeng, theme workshops, visits to music festivals, wine tasting *

Granada *, Morocco *, Cádiz *, Monasterio de San Isidoro del Campo, Museo de Bellas Artes, Guadalquivir *

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

EQUALS

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.