język hiszpański w Hiszpanii

Hiszpański Ogólny – RXM-G
Enforex

Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu umiejętności efektywnej komunikacji w języku hiszpańskim. W tym celu podczas zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie kluczowe funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursu szczególny nacisk położony jest na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Stałym elementem kursu są takie aktywności jak praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one każdemu kursantowi wiele okazji do wypowiedzi w języku hiszpańskim. Zajęcia prowadzone są w niewielkich, międzynarodowych grupach, co sprawia, że każdy z uczestników kursu ma bardzo wiele możliwości, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.

Uzupełnieniem nauki jest udostępniony przez szkołę program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze doskonalenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Hiszpanii, lokalnych tradycji i interesujących miejsc.

Zajęcia są dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz rozmowa z lektorem.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

baseball *, bowling *, fitness *

art and craft workshops, cinema afternoon/evening *, city tour/walk, conversation practice, cultural activities, cultural events and festivals, dance lessons/workshops *, flamenco dance lessons *, football matches, guided city tours, guided museum tours, guided walks, history lessons/workshops, international evenings, live music / music nights *, orientation tour, pub and restaurant evenings, salsa dance lessons *, sightseeng, walking tour

Santiago Bernabeu *, Toledo *, Alcala de Henares *, Warner Bros Fun Park *, Segovia *, Aranjuez *, Retiro Park, Reina Sofia, Sorolla

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Akredytacje

ALTONAFSA

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.