poznawanie języka angielskiego w Irlandii - Galway

Angielski Indywidualny – GCI-O
Galway Cultural Institute

Program nauczania indywidualnego to idealna opcja dla przedsiębiorców, specjalistów i każdego, kto w ogranicznonym (krótkim) czasie chce poprawić swoje umiejętności językowe. W tym kursie sylabus i program zajęć jest dostosowany pod indywidualne potrzeby - to student określa, nad czym chce pracować w trakcie zajęć. Możemy tu zaproponować skupienie na konkretnych zagadnieniach z języka angielskiego ogólnego bądź przygotować programy specjalistyczne, skupiające się na konkretnej tematyce np. sprzedaż, marketing, zarządzanie itp. Pomagamy tu także z biznesowymi prezentacjami, przeprowadzaniem negocjacji i spotkań, a także rozwijamy umiejętności komunikacyjne w takich zakresach jak np. przeprowadzanie rozmów telefonicznych, korespondencji biznesowej, pisaniu raportów czy życiorysów. Możemy także przygotować do różnorodnych egzaminów językowych czy pracować nad osiąganiem osobistych celów naukowych.

Każdy student przed przyjazdem na kurs uzupełnia Kwestionariusz Potrzeb. Nauczyciel używa go do stworzenia propozycji indywidualnego programu nauczania. Komponent językowy pochodzi z różnorodnych źródeł, w tym z podręczników, gazet, Internetu itp. Podejście jest zawsze komunikacyjne, skupione na zadaniowości i kładące nacisk na użytkowanie języka. Jednym z plusów takiego programu jest to, że nauczyciel może dopasowywać tempo, tematykę i metody pracy do możliwości ucznia i jego stylu pracy.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

badminton, beach games, beach volleyball, bowling *, chess, handball, mountain hiking *, paintball *, water sports *, piłka nożna, pływanie

art and craft workshops, board games, boat cruises *, city tour/walk, concerts *, conversation practice, country walk/trekking, cultural activities, dance lessons/workshops *, football matches, games nights, guided city tours, guided walks, history lessons/workshops, international evenings, international food day, karaoke *, laser quest *, lectures on various topics, live music / music nights, museum visits, music workshops, orientation tour, pronunciation lessons/workshops, pub and restaurant evenings, school party, shopping, sightseeng, theme workshops, walking tour, escape room

Connemara *, Cliffs of Moher and The Burren *, Aran Island *, The Claddagh, Galway Cathedral, Dunguaire Castle *

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

ACELSEQUALSIALCMEI RELSA

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.