HOME
KONTAKT
PL | EN | DE | ES | FR | RU


SERIA PODRĘCZNIKÓW

do nauki
języka polskiego
dla obcokrajowców

SERIA „JUNIOR”

dla dzieci
i młodzieży
w wieku 10–15 lat


WARSZTATY METODYCZNE W 2018 - Polska, Niemcy, USA, Kanada

Harmonogram warsztatów na 2018 rok.

W minionym roku w naszych warsztatach metodycznych uczestniczyło blisko 1000 nauczycieli z całego świata. Rozmowy i dyskusje prowadzone podczas tych szkoleń zainspirowały nas, aby przygotować nowy program warsztatów. Mamy nadzieję, że pozwoli on odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania oraz problemy, z którymi stykają się Państwo w swojej codziennej pracy. Dla tych zaś, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w naszych poprzednich warsztatach, powtórzymy je w kilku wybranych lokalizacjach.

 • Nowy Jork (USA) 21.05.2018
 • Nowy Jork (USA) 22.05.2018
 • Kraków (Polska) 26.05.2018
 • Toronto (Kanada) 30-31.05.2018
 • Chicago (USA) 02-03.06.2018
 • Lipsk (Niemcy) 16.06.2018
 • Warszawa (Polska) 16.06.2018
 • Poznań (Polska) 23.06.2018
 • Gdańsk (Polska) 22.09.2018

Szczegółowy program szkoleń znajdą Państwo w broszurze informacyjnej. Aby zarejestrować się prosimy przesłać swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz lokalizację szkolenia na adres: szkolenia@glossa.pl

INTENSYWNE SZKOLENIE METODYCZNE - nowa edycja!

"Gramatyka krok po kroku - komunikacyjnie i po polsku" to temat nowej edycji intensywnych szkoleń metodycznych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Głównym celem szkolenia jest pokazanie jak w prosty, a zarazem ciekawy sposób, wprowadzać i utrwalać poszczególne zagadnienia gramatyczne. Szkolenie będzie miało formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę doświadczeń i praktycznych pomysłów, jak radzić sobie z typowymi problemami w nauczaniu jpjo. Każdy dzień będzie kończył się opracowywaniem w grupach materiałów (które posłużą uczestnikom szkolenia jako baza do tworzenia własnych lekcji do wybranych trudniejszych zagadnień gramatycznych) oraz krótkim panelem dyskusyjnym.
Warsztaty „Gramatyka krok po kroku” pokażą:

 • jak przygotowywać żywe i kreatywne zajęcia poświęcone gramatyce
 • jak przekonać studenta, że nauczanie gramatyki w sposób komunikacyjny i wyłącznie po polsku jest skuteczną metodą
 • jak odejść od tłumaczenia reguł w języku pośrednim
 • jak z omawianego zagadnienia wyodrębnić to, co jest ważne na danym etapie nauczania

Termin szkolenia: 02 lipca 2018
Czas trwania szkolenia: 5 dni.

Prowadzący szkolenie
Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych metodyków i równocześnie autorów podręczników i innych materiałów do nauczania języka polskiego. Są to dynamiczne, otwarte osoby, które potrafią przekazywać wiedzę metodyczną w praktyczny i równocześnie atrakcyjny sposób. Wykładowcami prowadzącymi szkolenie są między innymi: Iwona Stempek, Anna Stelmach, Paulina Kuc, Joanna Stanek i Magdalena Doś.

Szczegółowy program szkoleń znajdą Państwo w broszurze informacyjnej. Aby zarejestrować się prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@glossa.pl

INTENSYWNE SZKOLENIE METODYCZNE

"Nauczanie JPJO w praktyce - metody, podręczniki i materiały dodatkowe" - szkolenie koncentruje się na poszerzaniu wiedzy metodycznej i rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do dobrego planowania lekcji oraz skutecznego, atrakcyjnego i komunikacyjnego nauczania języka polskiego. Dodatkowo szkolenie zapewni uczestniczącym w nim nauczycielom możliwość wzbogacenia wiedzy na temat dostępnych na rynku materiałów do nauczania polskiego (zarówno tradycyjnych jak też multimedialnych oraz online). Istotnym elementem szkolenia będzie także wkład własny nauczycieli (ich pomysły, projekty, materiały) oraz umożliwienie nauczycielom wzajemnej wymiany pomysłów i doświadczeń i nawiązanie trwałych kontaktów, które będą w przyszłości wykorzystywane jako wsparcie w procesie nauczania. Program dodatkowy ma na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia wiedzy o kulturze polskiej i zmianach w społeczeństwie na początku XXI wieku.

Termin szkolenia: 25 września 2017
Czas trwania szkolenia: 5 dni.

Prowadzący szkolenie
Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych metodyków i równocześnie autorów podręczników i innych materiałów do nauczania języka polskiego. Są to dynamiczne, otwarte osoby, które potrafią przekazywać wiedzę metodyczną w praktyczny i równocześnie atrakcyjny sposób. Wykładowcami prowadzącymi szkolenie są między innymi: Iwona Stempek, Anna Stelmach, Paulina Kuc, Joanna Stanek i Magdalena Doś.

Szczegółowy program szkoleń znajdą Państwo w broszurze informacyjnej. Aby zarejestrować się prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@glossa.pl

Szkolenia i warsztaty metodyczne na życzenie

Jesteśmy otwarci na propozycje prowadzenia niestandardowych szkoleń i warsztatów metodycznych dla instytucji promujących język i kulturę polską. W ostatnich latach mieliśmy przyjemność prowadzić tego rodzaju szkolenia między innymi dla: Ambasady RP w Hadze, Ruhr-Universität Bochum, Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego, Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego, Instytutów Polskich w Pradze, Duesseldorfie, Berlinie, Mińsku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z działem szkoleń: szkolenia@glossa.pl lub tel. +48 12 429 40 51