HOME
KONTAKT
PL | EN | DE | ES | FR | RU


SERIA PODRĘCZNIKÓW

do nauki
języka polskiego
dla obcokrajowców

SERIA „JUNIOR”

dla dzieci
i młodzieży
w wieku 10–15 lat


Poniżej przedstawiamy ogólne informacji o serii "POLSKI krok po kroku". Zapraszamy także do zapoznania się ze wskazówkami metodycznymi jak pracować z serią.

Tylko po polsku

Książka "Polski, krok po kroku" jest napisana tylko po polsku, gdyż taka metoda przekazywania materiału przynosi najlepsze efekty. W naturalny sposób wprowadza ona uczącego się w system języka, pozwala uniknąć podświadomego tłumaczenia z własnego języka na polski, co często prowadzi do używania błędnych konstrukcji. Od pierwszych momentów nauki mobilizuje do mówienia wyłącznie po polsku. Opracowując podręcznik autorki wykorzystały swoje bogate, wieloletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych grupach, gdzie zajęcia prowadzone są tylko w języku polskim.

Intuicyjne tablice gramatyczne

Ćwiczenia, dialogi, tabele gramatyczne są tak przygotowane, by student nie potrzebował komentarza w swoim ojczystym języku. Wiele reguł uczący się mogą odkrywać sami, również nowe słowa zwykle wyjaśniane są w kontekście. Warto przyzwyczaić studentów do tego, żeby zanim spytają co znaczy słowo lub sięgną po słownik, doczytali dialog do końca.
W podręczniku bardzo ważna jest kolorystyka, dzięki niej tabele gramatyczne i wszystkie zestawienia reguł są przejrzyste, mogą być intuicyjnie uzupełniane przez studentów, a kolory dodatkowo ułatwią zapamiętanie nowych końcówek.

Inspiracje do mówienia

Atutem książki jest bogactwo słów i zwrotów, także tych z języka codziennego. Materiał gramatyczny jest zawsze wprowadzany w kontekście sytuacji komunikacyjnych. Często zamiast typowych ćwiczeń gramatycznych, studenci znajdą dialogi do uzupełniania, by w bardziej naturalny sposób opanowali nowe końcówki. Duży wybór standardowych ćwiczeń znaleźć można w materiałach dla nauczycieli na stronie
e-polish.eu.

Ponieważ obawialiśmy się, że nasz podręcznik rozrośnie się do wymiarów przysłowiowej cegły, zrezygnowaliśmy z wypisywania oczywistych instrukcji i pytań typu: „Proszę ułożyć analogiczny dialog.”, „Jak lubisz spędzać wolny czas?”, „Proszę zapytać kolegę, co zwykle je na śniadanie”, „Co robiłeś w weekend?” czy „Proszę opisać obrazek”. Miejsce tych poleceń zajęła dodatkowa grafika oraz fotografie, które nie pełnią jedynie funkcji dekoracyjnej, ale mają służyć jako zachęta do samodzielnego swobodnego mówienia.

Z doświadczenia wiemy, że często studenci potrafią bezbłędnie rozwiązać wszystkie ćwiczenia, ale niestety nie umieją mówić. Zdarza się, że do szkoły przyjeżdża ktoś po rocznym kursie, świetnie rozwiązuje test, a potem w czasie rozmowy jest w stanie powiedzieć jedynie kilka podstawowych zdań – tyle ile nasi studenci mówią po tygodniu intensywnego kursu. Dlatego tak ważne jest, by wykorzystywać każdy pretekst do mówienia. Jeśli w podręczniku jest na przykład ramka ze słowami: ambitny, atrakcyjny, energiczny itd. – to na pewno nie jest tylko po to, by przeczytać przykłady, ale po to, żeby student opowiedział jaki jest, jacy są jego koledzy w grupie, a jakie osoby na fotografii. Gdy jest ćwiczenie do tekstu typu „Prawda czy nieprawda?” to jego głównym celem nie jest postawienie znaczka w odpowiednim miejscu, ale zadanie pytania „Dlaczego?”, które zmusi studentów do samodzielnego formułowania zdań. Wszystkie pomysły i sugestie, jak najlepiej wykorzystać materiał z podręcznika, są zamieszczone w szczegółowym opisie do każdej z lekcji pod adresem e-polish.eu.

Bogaty wybór materiałów audio

Podręcznik obfituje w materiały do słuchania. Nagrane są nie tylko wszystkie dialogi, ale także spora część ćwiczeń, gdyż rozumienie ze słuchu jest podstawą dobrej komunikacji.

Przejrzysty układ lekcji

Każdy rozdział ma ten sam układ.

  • Nowe słowa, które znajdują się na początku każdej lekcji, to lista haseł dla studenta, które powinien on sprawdzić w słowniku przed zajęciami. Zwykle nie są to słowa kluczowe tylko te, które nie są zilustrowane czy wyjaśnione w kontekście.
  • Wszystkie lekcje podzielone są na mniejsze części odpowiadające wprowadzanemu materiałowi leksykalnemu i gramatycznemu. Podtytuły na marginesach ułatwiają śledzenie ich zawartości.
  • Powtórzenie w formie dialogów, ćwiczeń, ilustracji lub krzyżówek zamyka każdy rozdział.

Materiały uzupełniające online

Książka ta jest dopełnieniem platformy internetowej e-polish.eu oferującej bogaty zasób gotowych materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego, więc przed przystąpieniem do każdej lekcji należy sprawdzić w Internecie jakie są dodatkowe teksty i ćwiczenia do każdego z zagadnień. Przy każdym zadaniu w podręczniku podano numer, który pozwala odnaleźć dane ćwiczenie w zasobach internetowych i sprawdzić odpowiedzi do niego, posłuchać nagrań lub też przygotować ćwiczenia alternatywne, które pomogą utrwalić materiał studentom czy wyjaśnić ich wątpliwości.

Ponadto w ramach portalu e-polish.eu znaleźć również można samodzielne moduły powiązane z materiałem przerabianym w czasie lekcji, np. „Warsztaty fonetyczne”, „Fast food w Polsce” „Sztućce i naczynia”, „Transport” itd. Warto także skorzystać z gier, plansz i fiszek do utrwalania słownictwa.


sprawdź wersję online na e-polish.eu